Loading

Câștiguri și economii prin creșterea eficienței energetice a sistemului frigorific existent

În acest articol prezentăm câteva elemente relevante pentru realizarea unor economii importante de energie electrică prin întreținerea corectă a instalațiilor frigorifice existe.

Dacă nu se justifică o investiție într-un sistem frigorific nou, câteva îmbunătățiri adiționale pot fi adesea făcute pentru creșterea eficienței energetice la sistemele frigorifice existente, atât prin mici modificări, cât și prin efectuarea unor operațiuni minimale de întreținere.

Personalul tehnic ar trebui să ofere o analiză în care să includă o evaluare a locului în care sunt posibile cele mai mari îmbunătățiri, pentru ca apoi să pregătească un plan de măsuri necesare pentru a obține eficiența energetică a sistemului frigorific.

1. Reducerea pierderilor de căldură în sistemele frigorifice

Izolarea slabă a unui spațiu frigorific are ca rezultat o creștere de până la 30% a consumului de energie electrică.

Puterea frigorifică necesară este compusă din sarcina efectivă necesară de răcire a produselor și a spațiului frigorific, cât și din alte pierderi de căldură nedorite.

Analiza trebuie să conducă în acest caz la localizarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor și clasificarea lor, cât și la stabilirea masurilor care trebuie aplicate pentru reducerea pierderilor de căldură.

Din acest punct de vedere există posibilități semnificative de reducere a sarcinii pentru instalația frigorifică prin asigurarea următoarelor aspecte:

 • Poziționarea echipamentelor departe de surse de căldură, într-un loc cât mai umbrit posibil
 • Asigurarea unei pre-răciri și a unei dezumidificări adecvate a produselor în zonele de preparare și încărcare, înainte de a fi depozitate în spațiile frigorifice
 • Minimizarea infiltrării aerului în încăperea frigorifică
 • Reducerea timpului petrecut de către personal în incinta frigorifică
 • Izolarea corespunzătoare a încăperii (acoperiș, pereți, podea)
 • Izolarea corespunzătoare a conductelor (traseul frigorific neizolat sau izolat insuficient absoarbe căldură din mediul înconjurator. Acest lucru poate avea un cost cu 3-5% mai mare în consum de energie.)

2. Optimizarea sistemul frigorific

Soluțiile bazate pe tehnologie reprezintă adesea o modalitate bună de a asigura funcționarea sistemului frigorific în raport direct proporțional cu sarcina frigorifică necesară. Reducerea pierderilor de căldură este esențială în sistemele frigorifice, însă optimizarea sistemului frigorific poate avea efecte majore în creșterea eficienței energetice.

De la alegerea tipului si cantității de refrigerant folosit, pâna la utilizarea convertizoarelor de frecvență pentru condensare, soluțiile pot varia în funcție de specificul instalației.  O scădere de presiune corespunzătoare evaporării la 1°C poate avea un cost cu 3-5% mai mare în consum de energie. La fel spus, atunci când ventilatoarele condensatorului fucționează cu un VFD reglat dupa presiunea de condensare și temperatura mediului ambiant, acestea pot genera economii de până la 2-3%.

Reglarea corectă a funcției de degivrare, instalarea corectă a sistemelor de separare a uleiului sunt alte aspecte care pot avea efecte majore asupra suprafeței de evaporare a vaporizatoarelor, implicit a consumului de energie electrică. Deasemenea valva de expansiune are un rol esențial în optimizarea sistemelor frigorifice – au fost demonstrate economii de 20% în cazul utilizării valvelor electronice.

3. Asigurarea unor operațiuni minimale de întreținerea a sistemelor frigorifice

Atunci când performanțele de bază ale instalațiilor frigorifice sunt stabilite pe o variație corectă a condițiilor de lucru și încărcărilor, începe procesul de evaluare a măsurilor de luat pentru a îmbunătăți aceste performanțe. Procesul trebuie făcut într-un mod sistematic, deoarece toate măsurile au efecte complementare într-un proces de refrigerare. 

Operaţiuni minimale de întreţinere a vaporizatoarelor (răcitoarelor):

O scădere de presiune corespunzătoare evaporării la 1°C poate avea un cost cu 3-5% mai mare în consum de energie. Scăderea consumului de energie electrică se poate realiza prin:

 • Verificarea stării suprafeţei vaporizatorului (răcitorului)
 • Verificarea stării consumului de energie al ventilatoarelor
 • Reglarea și verificarea funcției de degivrare, este importantă frecvența și durata degivrării
 • Verificarea și reglarea valvelor de expansiune

Operaţiunile minimale de întreţinere a compresoarelor:

 • Analiza calităţii uleiului frigorific și verificarea asigurării lubrefierii corecte a compresoarelor
 • Analiza vibraţiilor compresoarelor
 • Verificarea cantității și calității agentului frigorific
 • Verificarea curentului absorbit și a temperaturii compresorului

Operaţiunile minimale de întreţinere a condensatorului:

Menținerea temperaturii de condensare în parametri optimi este importantă pentru funcționarea eficientă a sistemului frigorific din punct de vedere energetic. Creşterea cu 0,7 bari a presiunii de condensare duce la mărirea consumului compresorului cu 6%. Scăderea consumului de energie electrică se poate realiza prin:

 • Verificarea stării suprafeţei condensatorului
 • Verificarea consumului de energie al ventilatoarelor
 • Verificarea amplasării corecte a condensatoarelor

Aceste măsuri de precauție simple pe care utilizatorii finali le pot lua, economisesc foarte mulți bani de la facturile de energie și de servicii. Personalul tehnic poate juca un rol important în creșterea performanțelor echipamentelor de refrigerare, poate face sistemele mai eficiente prelungind, totodată, durata lor de viață.

Aveți un sistem frigorific care ar putea funcționa mai eficient?

Autor

ing. Cosmin Redinciuc

Experiență de peste 10 ani în proiecte și lucrări HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration), automatizări, mentenanță preventivă și predictivă.

Autor

ing. Cosmin Redinciuc

Experiență de peste 10 ani în proiecte și lucrări HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration), automatizări, mentenanță preventivă și predictivă.

Shopping Basket

WhatsApp

Contactează-ne!

Telefon

0747 107 419