Loading

Ce verificăm la o centrală de tratare aer? – Mentenanță centrale de tratare aer

Centrala de tratare a aerului (CTA) este un ansamblul de aparate şi echipamente care realizează procese de tratare a aerului (filtrare, încălzire, răcire, umidificare, dezumidificare, recuperare de căldură, amestec etc.), asamblat împreună cu ventilatoarele, într-un echipament unic.
Centralele de tratare a aerului sunt soluția ideală pentru climatizarea și ventilarea spațiilor comerciale și industriale și pot fi montate în săli de sport, spații de depozitare, spații comerciale, spații industriale, săli de operație, clădiri de birouri, în general în clădiri cu suprafețe medii și mari.

LUCRĂRILE DE MENTENANȚĂ PERIODICE

Pentru a prelungi durata de viață a centralelor de tratare a aerului şi pentru ca acesta să aibă un randament optim, aceste echipamente trebuie să fie întreţinute corespunzător. Mentenanţa trebuie să facă obiectul unui program permanent, din momentul punerii în funcţiune a sistemului. De asemenea, mentenanța periodică corespunzătoare vă asigură că centrala de tratare a aerului (CTA-ul) satisface nevoile clădirii dvs., prelungind totodată durata de viață a echipamentului.

CE VERIFICĂM LA O CENTRALĂ DE TRATARE AER

Operațiuni minimale de întreținere și mentenanță a centralelor de tratare aer:

1. Determinarea funcțiilor termodinamice ale centralei de tratare a aerului și reglarea acestora
Se vor determina caracteristicile centralei de tratare a aerului și se va evalua funcționalitatea acestora. Astfel, se va detalia tipul de umidificare (apă sau abur), tipul de recuperare, tipul de încălzire (apă caldă, abur sau electrică), tipul de răcire (cu apă răcită sau detentă directă). Toate acestea se vor stabili atât pentru perioada de vară / iarnă cât și pentru perioadele de tranziție. Caracteristicile reale ale centralei de tratare a aerului se vor compara cu cele din proiectul tehnic, determinând starea generală a echipamentului, evaluând astfel randamentul și funcționalitatea sistemului de climatizare în raport cu necesitățile de climatizare ale clădirii.

2. Verificarea stării de curățenie a suprafețelor schimbătoarelor de căldură
Depunerile de pe bateriile de răcire / încălzire într-o centrală de tratare a aerului pot obtura trecerea aerului peste suprafețele de schimb de căldură. Acest lucru duce la anomanii în întreg sistemul: aeraulic, răcire, încăzire, fiind o cauză importantă a scăderii eficienței centralei de tratare a aerului.

3. Măsurarea debitelor de aer și verificarea căderilor de presiune pe întreg ansamblu
În funcție de tipul centralei de tratare a aerului inspectate, se măsoară debitul de aer proaspăt, debitul de aer de introducere, debitele evacuate, debitul recirculat. Dacă valorile măsurate ale debitelor de aer nu corespund valorilor din proiect, se fac reglaje în măsura posibilului. Se verifică pierderile de aer, deoarece neetanșeitatea conductelor poate constitui o cauză importantă a pierderii de energie și a eficienței scăzute a sistemului de ventilare și climatizare.

4. Verificarea stării de colmatare a filtrelor de aer
Încărcarea cu praf a filtrelor poate fi o cauză importantă de scădere a debitului de aer, prin creșterea pierderilor de sarcină în sistem. De aceea, la toate centralele de tratare a aerului se verifică starea de colmatare a filtrelor de aer prin determinarea pierderii de presiune pe filtru. Se înregistrează frecvența schimbării sau curățării filtrului și data ultimei schimbări și/sau curățiri. De asemenea se verifică montarea corespunzătoare a filtrelor, astfel încât să nu existe zone de comutare.

5. Verificarea elementelor de câmp: servomotoare, clapete, senzori, traductori etc.
Se localizează și se inspectează dispozitivele de automatizare a funcționării centralei de tratare a aerului, dispozitivele de automatizare ale instalației de încălzire / răcire și senzorii de temperatură, umiditate, etc. aferenți. Se determină metoda utilizată pentru modularea sau reglarea debitului de aer din conductele de introducere, recirculare și evacuare și se fac reglajele necesare conform necesităților de climatizare ale clădirii.

6. Verificarea automatizării și a parametrilor de funcționare
Capacitatea de a răspunde criteriilor de proiectare și indicatoarele relevante pentru performanța energetică sunt principalele caracteristici atunci când se verifică automatizarea centralei de tratare a aerului.

Program de service și mentenanță - centrală de tratare aer

Inspecția periodică trebuie să stabilească dacă centrala de tratare aer funcționează într-un mediu adecvat și cu eficiență acceptabilă. Un program de mentenanță trebuie să identifice zonele de eficiență energetică redusă a proceselor de tratare și să indice modificări posibile pentru a micșora costurile de întreținere și exploatare și a crește confortul ocupanților.

Operațiuni mentenanță centrală de tratare aer – Listă cu verificări (.pdf)

Descarcă lista cu operațiuni de service și mentenanță centrală tratare aer: Mentenanță centrale de tratare aer – ANCO POLAR – Listă operațiuni verificare centrală tratare aer.pdf

Autor

ing. Cosmin Redinciuc

Experiență de peste 10 ani în proiecte și lucrări HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration), automatizări, mentenanță preventivă și predictivă.

Autor

ing. Cosmin Redinciuc

Experiență de peste 10 ani în proiecte și lucrări HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration), automatizări, mentenanță preventivă și predictivă.

Shopping Basket

WhatsApp

Contactează-ne!

Telefon

0747 107 419