INSTALAȚII DE VENTILAȚIE

Servicii complete, variind de la ventilări clasice până la proiecte complexe.

SISTEME DE EXHAUSTARE ȘI FILTRARE

Exhaustarea este un proces mecanic prin care se aspiră și se evacuează fumul sau gazele dintr-o încăpere închisă, prin intermediul unui ventilator (exhaustor). Exhaustorul de fum sau gaze extrage, prin tubulatura instalată, foarte rapid și eficient, acumulările nedorite sau cele care depășesc parametrii urmăriți.

Pentru informații despre instalații de climatizare și tratare aer, vizitați secțiunea: Instalații de climatizare

INSTALAȚII DE FILTROVENTILAȚIE PENTRU ADĂPOSTURI ALA

Instalațiile de filtroventilație cuprind  un ansamblu complex de repere cu acţionare prin motoare electrice şi manuală. Totodată, cuprind și supape de suprapresiune, ventile, repere de filtrare mecanică şi chimică.

Conform normativelor în vigoare una din condițiile de apărare o constituie disciplina apărării civile utilizând adăposturile de apărare civilă pentru cazuri de război.

Aceste adăposturi sunt prevăzute (conform planurilor de apărare) să fie dezvoltate şi realizate în cadrul instituţiilor de interes naţional. Dintre acestea fac parte:

  • comandamentelor militare la vreme de pace şi de conflagraţie
  • unităţi economice
  • unităţi sociale (spitale, clinici medicale, cămine, aziluri, blocuri de locuinţe şi cvartale de locuinţe)
  • obiective social – culturale (şcoli, grădiniţe, teatre, muzee, etc.)
  • obiective civile (locuinţe – case, vile, etc.).

În cadrul adăpostului sunt prevăzute o serie de echipamente care să asigure  un ambiental strict necesar  la  momentul oportun.

Echipamentul principal îl constituie  kitul  “ Instalație de filtroventilație “, kit menit să asigure aer curat atât din punct de vedere al impurităților solide cât și chimice.

SISTEME DE TRANSPORT PNEUMATIC

Transportul pneumatic se bazează pe o tehnologie care are la bază sisteme și echipamente pneumatice de mare putere. Aceste transportoare folosesc instalații pneumatice prin care sunt antrenate particule de granule și pulberi cu ajutorul unui curent de aer.

Instalațiile de transport pneumatic se utilizează pentru transportul prin conducte al materialelor pulverulente și granulare uscate, care curg ușor: ciment, praf de cărbune, nisip, cereale etc.