Loading

Mentenanța corespunzătoare a unei instalații HVAC. Cât de importantă este?

mentenanta-instalatii-hvac

Un rezumat rapid al beneficiilor unei mentenanțe regulate a sistemelor HVAC s-ar traduce prin: reducerea costurilor de întreținere, aer curat și sănătos, mediu confortabil la interior, concentrarea pe activitatea de bază din perspectiva clientului și protejarea mediului înconjurător.

MENTENANȚA CORESPUNZĂTOARE A UNEI INSTALAȚII HVAC

În cele ce urmează, analizăm de ce mentenanța instalațiilor HVAC este un subiect care merită toată atenția:

1. Reducerea costurilor de întreținere

Câteva aspecte ne arată cum mentenanța instalațiilor HVAC aduce câștiguri și economii reale prin:

  • Prevenirea defecțiunilor echipamentelor
  • Reducerea consumului de energie
  • Extinderea duratei de viață a echipamentelor
  • Asigurarea garanției echipamentelor

a) Prevenirea defecțiunilor echipamentelor

O mentenanță regulată a echipamentelor HVAC reduce riscul apariției unei defecțiuni cu până la 90%. În acest sens o mentenanță preventivă corectă ar trebui să implice o serie de operațiuni minimale care să păstreze buna funcționalitate a sistemelor: operațiuni ce detectează avariile (inspecții vizuale, cu ultrasunete sau prin termografiere) și operațiuni ce previn avariile (echilibrare, gresare, aliniere, ajustare, curățire etc.). În acest sens este deja bine cunoscut faptul că de cele mai multe ori mentenanța preventivă are costuri mult mai scăzute comparativ cu ale mentenanței corective (situație în care echipamentul prezintă deja un defect).

b) Reducerea consumului de energie

O abordare sistematică a unui program de mentenanță, compus din activități tehnice clare, are ca efect creșterea eficienței energetice a sistemului. Eficiența energetică în acest caz, se traduce prin obținerea aceluiași beneficiu (încălzire / răcire), folosind mai puțină energie. Economisirea energiei și utilităților înseamnă economisirea banilor.

c) Extinderea duratei de viață a echipamentelor

Cele mai multe operațiuni de întreținere sunt efectuate în timp ce echipamentele sunt în funcțiune (rutina zilnică), minimizand astfel întreruperile. Totuși aceste operațiuni minimale, au ca efect pe termen lung prelungirea duratei de viață a echipamentelor.

d) Asigurarea garanției echipamentelor

Este important de reținut că majoritatea producătorilor din industria HVAC necesită o dovadă a întreținerii anuale a echipamentelor atunci când acestea sunt în perioada de garanție. Echipa tehnică de mentenanță ar trebui să genereze periodic rapoarte de diagnoză cu privire la echipament și operațiunile de întreținere efectuate. Astfel, în cazul apariției unei defecțiuni în perioada de garanție, acestea să facă dovada executării obligațiilor dumneavoastră.

2. Îmbunătățirea calității aerului

Personalul tehnic responsabil cu mentenanța sistemelor HVAC are obligația de a asigura un mediu sănătos în interiorul clădirilor pentru ocupanți și vizitatori. Tehnicienii și inginerii vor monitoriza aerul circulat în interior măsurând: filtrele de praf, viteza aerului, temperatura, umiditatea, numărul de shimburi de aer raportat la numărul de ocupanți, monoxidul de carbon și particulele solide din aer, astfel încât, acestea, sa ducă la îmbunătățirea calității aerului.

3. Creșterea confortului

Deși noțiunea de confort are un caracter subiectiv, ea depinzând de comportamentul fiecărui individ în raport cu mediul ambiant, o serie de parametri pot fi măsurați și corelați pentru creșterea confortului.  De exemplu, senzația fiziologică de curent este produsă de:

a) viteza prea mare a aerului având temperatura normală

b) deplasarea normală a aerului cu temperatură mai scăzută

Noţiunea de confort cuprinde toţi parametrii care influenţează direct dispoziţia omului şi care acţionează asupra simţurilor acestuia, cum ar fi: confortul termic, acustic, olfactiv şi vizual. Printr-o mentenanță predictivă acești parametri pot fi analizați și corectați, creând astfel condiții optime de mediu într-un spațiu închis.

4. Concentrarea pe activitatea de bază din perspectiva clientului

Utilizarea eficientă a resurselor pentru mentenanță (personal, piese, scule, etc.), timpul economisit sau serviciile suport call center sunt doar câteva dintre avantajele pe care le oferă o echipă de mentenanță. De cele mai multe ori, o mentenanță bazată pe fiabilitate are ca rezultat un grad sporit de încredere din partea beneficiarilor, lucru care le permite acestora o orientare a atenției asupra propriilor activități.

5. Protejarea mediului înconjurător

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală care necesită o abordare responsabilă prin întreprinderea de acţiuni concrete la nivel internaţional, regional, naţional şi local. Prevenirea accidentelor cu impact asupra mediului sau reducerea consumului de energie sunt aspecte care pot fi abordate cu ușurință de către o echipă specializată în activități de mentenanță.

Concluzie

În mod clar, întreținerea sistemelor HVAC este un aspect care necesită multă atenție.

Indiferent dacă obiectivul dvs. este de a economisi bani, de a crea un mediu plăcut și sănătos sau de a preveni o defecțiune a echipamentelor, un plan de mentenanță programată vă poate ajuta să vă atingeți obiectivele.

Realizată corect și la timp, mentenanța unei instalații HVAC oferă posibilitatea reducerii costurilor de întreținere, ceea ce se traduce printr-o creștere a profitabilității beneficiarului, creând totodată condiții optime de mediu în interiorul clădirilor pentru ocupanți și vizitatori.

Autor

ing. Cosmin Redinciuc

Experiență de peste 10 ani în proiecte și lucrări HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration), automatizări, mentenanță preventivă și predictivă.

Autor

ing. Cosmin Redinciuc

Experiență de peste 10 ani în proiecte și lucrări HVAC & R (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration), automatizări, mentenanță preventivă și predictivă.

Shopping Basket

WhatsApp

Contactează-ne!

Telefon

0747 107 419