Protecția datelor

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu legislația aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

Cine suntem

ANCO POLAR INSTAL SRL este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Brașov, bld. Valea Cetății nr. 29, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J08/1507/2015, având codul fiscal RO 35012695, denumită în continuare „Compania” sau „Noi”. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 

Date de contact

Ne puteți contacta oricând, folosind următoarele date contact:

SC ANCO POLAR INSTAL SRL

Sediu: Brașov, bld. Valea Cetății nr. 29

Telefon: 0747 107 419

e-mail: office@ancopolar.ro

Cod unic de înregistrare RO 35012695

Numar. de ordine în registrul comerţului J08/1507/2015,

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele dvs. cu caracter personal sunt cele furnizate direct de dvs., astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt: adresa de e-mail,  numărul de telefon, numele și prenumele dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pe care ni le oferiți prin vizitarea site-ului și/sau prin folosirea formularului de contact de de pe site/înscrierea la newsletter pentru a vă oferi cele mai bune răspunsuri și soluții la cererile dvs., pentru a vă ține la curent cu cele mai noi informații din industria frigului și pentru a vă anunța promoțiile noastre.

 

Durata păstrării datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care figurați înscriși la newsletter-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior dezabonării de la newsletter, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți cu ANCO POLAR INSTAL SRL;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Țările în care transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare fiind stocate pe servere securizate, asigurând în acelasi timp redundanța datelor.

 

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Nu vom șterge acele date care ne sunt necesare în îndeplinirea obligatiilor legale, executarea unor obligatii contractuale și precontractuale.

 

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

  • Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail cu care v-ati înregistrat la newsletter-ul nostru. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.
  • În general nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția situațiilor care impun un volum considerabil de lucru din partea operatorului și a cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice taxe aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
  • Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni.
  • Drepturile terțelor părți. Nu suntem ținuți de a respecta o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Prezenta politică este valabilă împreună cu Termenii și condițiile și Politica de cookie-uri.