Termeni și condiții

Acest document reglementează cadrul general de desfășurare a raporturilor comerciale dintre SC ANCO POLAR INSTAL SRL cu sediul social în Brașov, bld. Valea Cetății nr. 29, RO 35012695, J08/1507/2015 și clientii săi (denumiți în continuare Clienții).

Utilizarea site-ului . În caz contrar, vă rugăm sa nu accesați site-ul: www.ancopolar.ro.

 

Drepturile și obligatiile ANCO POLAR

Ne rezervăm dreptul de a modifica, făra informare prealabilă, ‘Termenii și conditiile’, orice modificare urmând a fi postată pe site. Prin folosirea site-ului și acceptarea cookie-urilor se consideră că sunteți informat și sunteti de acord cu toate condițiile de utilizare a site-ului.

Nu vom folosi informațiile și documentele obținute în timpul derulării relației comerciale cu dvs. în alte scopuri decât cele în baza cărora am intrat în posesia acestor informații.

 

Drepturile și obligațiile Clientului

Dvs. sunteti responsabil de corectitudinea datelor pe care ni le oferiți când folosiți acest site (de exemplu prin trimiterea unui comentariu/cererea unei oferte) și numai dvs. puteti certifica acuratețea datelor oferite. Prin folosirea site-ului va obligați să oferiți date corecte și complete în relația comercială cu ANCO POLAR.

Este interzis să postați texte cu caracter ofensator, injurios, sexual, obscen, violent, defăimător, agresiv, ilegal, politic sau care lasă loc unor astfel de interpretări.

 

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți în afara ANCO POLAR. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori acest lucru. ANCO POLAR nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. De asemenea, ANCO POLAR își declină în mod special orice răspundere în situația în care aceste site-uri:

  • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
  • sunt inexacte, incomplete sau conțin informații inșelătoare;
  • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • nu oferă o securitate adecvată;
  • conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
  • sunt licențioase sau calomnioase.

Dacă accesați un link către astfel de site-uri vă asumați personal riscul.

 

Dreptul de proprietate asupra site-ului

SC ANCO POLAR INSTAL SRL este proprietarul acestui site.

Toate elementele integrate în acest site sunt proprietatea ANCO POLAR sau a terților care au autorizat compania să le utilizeze (parteneri comerciali), fiind protejate legal.

Toate informațiile prezentate pe acest site nu constituie o ofertă ci sunt doar cu titlul de prezentare.

Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului aparțin ANCO POLAR iar utilizarea oricăror imagini, articole sau alte elemente preluate de pe site fără acordul scris al ANCO POLAR constituie o încalcare a legilor copyright-ului și drepturilor de autor.

De asememea, este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea ANCO POLAR.

ANCO POALR este singurul proprietar al continutului site-ului inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, invenții și inovații, mărci înregistrate, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Cu excepția  situațiilor specificate și prevăzute în acest document, nu aveți permisiunea de a descărca sau de a salva o copie a site-ului ori a vreunei părți a acestuia.

Totuși, aveți dreptul de a utiliza și descărca anumite extrase de pe site-ul ANCO POLAR sub rezerva exclusivă a folosirii în mod privat de către cel care a efectuat copierea, cu respectarea urmatoarelor condiții:

  • păstrarea oricarei mărci, logo sau altă inscripție care apare pe ecranul copiat, imagine printată sau stocată;
  • elementele de natură grafică vor fi păstrate alături de textul pe care îl însoțesc.

Limitarea responsabilității

Desi vom încerca pe cât posibil publicarea pe site a informațiilor corecte și complete, nu garantăm acuratețea, gradul de utilitate sau caracterul exhaustiv al datelor și materialelor prezentate pe acest site. Acestea sunt prezentate cu caracter informativ și nu putem fi ținuți responsabili pentru eventualele pierderi sau daune pe care le-ați putea suferi ca urmare a accesării informatiei de pe acest site. Informații corecte și complete pot fi obținute numai în momentul intrării într-o relație contractuală cu ANCO POLAR.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de utilizatori, indiferent de perioada indisponibilitătii serviciului, din orice motive tehnice și/sau comerciale.

Vizitarea și folosirea site-ului se face pe propria răspundere. Orice plângere sau dispută legată de utilizare a site-ului va fi guvernată de legea română în vigoare.

 

Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site se face în totalitate pe răspunderea dvs., ANCO POLAR și societățile sale afiliate sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. ANCO POLAR nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze dispozitivele în urma accesării sau utilizării acestui site sau a descărcării oricărui material de pe acest site.

 

Legislație aplicabilă și litigii

Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site sunt guvernate de legile din România. Orice eventual litigiu se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii nu este posibilă,  competența va reveni instanțelor competente de la sediul ANCO POLAR.

Prezenta politică privind Termenii și condițiile este valabilă împreună cu : Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica de cookie-uri.

 

Pentru întrebări suplimentare ne puteti contacta la:

SC ANCO POLAR INSTAL SRL

Sediu: Brașov, bld. Valea Cetății nr. 29

Telefon: 0747 107 419

e-mail: office@ancopolar.ro

Cod unic de înregistrare RO 35012695

Numar. de ordine în registrul comerţului J08/1507/2015,